ការដ្ឋានស្ថាបនាស្ពានបេឡេឫស្សីកែវ ចំណុចឃ្លាំងសាំងក្រុមហ៊ុនសូគីមិចសម្រេចលទ្ធផលបាន៦០%ហើយ – CEN