ចិន​ស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែក បើក​រថយន្ដ​បុក​រថយន្ត​១គ្រឿង​ ចត​ស្ងៀម​មុខផ្ទះត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន​ – CEN