ប្រកាស​ឱ្យ​តំណាងរាស្ត្រ​ស្ថិតនៅក្នុង​អាណត្តិ មក​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា សម្រាប់​អាណត្តិ​ទី​៤ – CEN