ការវាយប្រហារនៅស៊ីរី ​៖ ពេទ្យត្រូវបង្ខំចិត្តប្រើប្រាស់ថ្នាំហួសការបរិច្ឆេទ ខណៈអ្នកស្លាប់កើតដល់ ៣០០នាក់ – CEN