ស្វី​ស “​រែង​” បាន​មាស​៤៣​គីឡូក្រាម ពី​ទឹកលូ​ – CEN