រឿងចៃដន្យ ឬមានអ្វី “កាន់” ចំពោះក្តាមមួយបានស្ទុះចេញពីខ្ទះ រួចចុចកុងតាក់បិទភ្លើងចង្ក្រាន ដើម្បីសង្គ្រោះគ្នាវា ៤ទៀត (Video inside) – CEN