ឈ្លោះជាមួយ​ប្រពន្ធរឿង​ទៅ​ប្រទេស​ថៃ​ បុរស​ម្នាក់​ច្របាច់ករ​ប្រពន្ធ​ ស្មាន​តែ​ស្លាប់ រ​ត់ទៅ​ចងករ​សម្លាប់​ខ្លួន​តាមក្រោយ – CEN