ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថា​ ទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិចនៅរឹងដូចថ្ម ខណៈខ្លួនត្រៀមចរចារជាមួយនឹង គីម ជុងអ៊ុន – CEN