ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ស្នើសុំសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា គំាទ្រគោលនយោបាយអាស៊ីខាងត្បូងរបស់ខ្លួន – CEN