កម្ពុជាត្រូវការមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ប្រមាណ ១ម៉ឺននាក់ បន្ថែមទៀត ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ – CEN