​បុរស​​ម្នាក់​​ឡើង​​តាម​​បង្អួច ចូល​ចាប់​​​ស្រី្ត​​ប៊ី​គី​នី​​ម្នាក់ និង​ភ្ជង់​​នឹង​​កាំបិត​ នាំ​ចេញ​ពី​ក្នុង​​ហាង​​កាហ្វេ​ប៉ុន​ប៉ងរំលោភ តែ​ពុំ​បាន​សម្រេច និង​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន​កុំបាន… – CEN