កូរ៉េខាងជើងនឹងបញ្ជូនមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ ដែលធ្លាប់រៀបផែនការវាយប្រហារកូរ៉េខាងត្បូង ទៅចូលរួម បិទព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិច – CEN