ក្មេងស្រីម្នាក់ប៊ិះ​ក្លាយ​ជា​ជនរង​គ្រោះ ក្នុង​អំពើ​ជូញ​ដូរ​ផ្លូវភេទ បន្ទាប់ពី​ត្រូវ​បាន​ជន​មិន​ស្គាល់​មុខ​ម្នាក់​ថា​នឹង​«ជូន»​នាង​ទៅ​កាន់​សាលា​រៀន​ (មានវីដេអូ) – CEN