សំណាង​មែន​! បុរស​ថៃ​មាន​ប្រពន្ធ​ដល់​ទៅ​៣ តែ​ស្លាប់​​១​សល់​២​ដ៏​ស្រស់ៗ​ស្អាត ចែករំលែក​អាថ៌កំបាំង​រួមរស់​នឹង​គ្នា​ដ៏​សុភមង្គល​ – CEN