មន្រ្ដីកម្ចាត់មីនកម្ពុជា៖ ខេត្តរតនគិរីជាខេត្តមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ បន្សល់ទុកគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ – CEN