គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​រវាង​រថយន្ត​កូ​រ៉ូ​ឡា​និង​ហ៊ី​យ៉ា​ន់​ដាយ​ ស្លាប់​ប្រធានការយាល័យអប់រំក្រុងក្រចេះ​ – CEN