ប្តីជាឃាតករបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធ នៅខេត្តកោះកុង ត្រូវចាប់ខ្លួន – CEN