ស្នងការខេត្តតាកែវ បញ្ហារឿងអគ្គីភ័យឆេះផ្ទះនេះគឺជារឿងធំណាស់ដែលមន្រ្តីនគរបាលទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុក្ខដាក់លើការអន្តរាគមន៍អោយកាន់តែខ្លាំង – CEN