អ្នកនេសាទសមុទ្រប្រទះឃើញសាកសព មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ នៅស្រុកស្ទឹងហាវ – CEN