រង្វង់មូលប៉ោយប៉ែតថ្មីឈ្មោះថា “រង្វង់មូលឋានសួគ៍ ” ធំស្កឹមស្កៃជំនួសសំណង់ចាស់ ,ដាក់ខ្លោងទ្វារប្រាសាទកំពូល៣ ចាស់ – CEN