ឃើញ​ដំរី​ស្លូត កុំ​ចេះតែ​ហ៊ាន​! បើ​កុំ​លើកដៃ​សំពះអង្វរ ម្លេះ​សម​… – CEN