សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ៖ កម្ពុជា​មិន​រើសអើង​អ្នក​វិនិយោគិន ប៉ុន្តែ​ទទួលស្គាល់​តែ​ប្រទេស​ចិន និង​នយោបាយ​តែមួយ​ – CEN