នាយករដ្ឋមន្ត្រី​សិង្ហ​បុរី ត្រៀមខ្លួន​ជាស្រេច “​លាលែង​ពី​តំណែង​” អំឡុង​1-2 ឆ្នាំ​ទៀត​ – CEN