បុណ្យកឋិន​ទាន​មហា​សាមគ្គី​ដង្ហែ​ទៅ​វត្ត​ខ្មែរ​ទាំង​៨ នៅ​ឥណ្ឌា​-​នេ​ប៉ាល់ ដែល​ព្រះសង្ឃ​ជួប​ការខ្វះខាត​ – CEN