វេលា​ខ្លោចផ្សា​បេះដូង​! ប្តី​ដាក់​សព​ប្រពន្ធ និង​កូន​ទើប​កើត​ក្នុង​មឈូស​តែ​១ ឧ​ទ្ធិ​ស​ឲ្យ​ប្រពន្ធ​បាន​មើល​ថែកូន​យូរអង្វែង កុំ​ឲ្យ​អភព្វ​អាយុ​ខ្លី​ដូច​ជាតិ​នេះ​ទៀត​! – CEN