ដាក់ផែនការការពារសន្តិសុខប្រើប្រាស់កម្លាំង១៤៣២នាក់ ដើម្បីការពារសន្តិសុខ សុវ ត្ថិភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងឱកាសបុណ្យទន្លេលើកទី៤នៅក្រុងតាខ្មៅ – CEN