ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ស៊ើបអង្កេត​អា​មេ​រិច​ថា កូរ៉េខាងជើង​កំពុង​ស្ថិតនៅ​ចំនុច​មួយ ដែល​អាចមាន​សមត្ថភាព​វាយប្រហារ​អា​មេ​រិច​បាន​ – CEN