​ជប៉ុន​និង​ចក្រភព​អង់គ្លេស​បាន​ឯកភាពគ្នា​ពី​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​លើ​សមុទ្រ​ចំពោះ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN