មួយ​ខែ​កន្លះ​យុទ្ធនាការ​ស្តារ​លូ​បាន​ជិត​១០០​គីឡូម៉ែត្រ ស្មើរ​៣៣​ភាគរយ ក្នុង​ខណ្ឌ​ទាំង​៤ កណ្តាល​ក្រុងភ្នំពេញ​ – CEN