ក្មេងប្រុស​ម្នាក់នេះ​កើតមក​មានមុខមាត់​ដូច «​មនុស្ស​ក្រៅ​ភព​» ទទួល​ការគោរព​បូជា​ដូច​ព្រះ​​! និងត្រូវស្ថិតនៅក្រៅពីផ្ទះ ព្រោះតែ… (​មាន​វីដេអូ​) – CEN