ស្លាប់តៃកុង និងរបួសជាច្រើននាក់ ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចររថយន្តធុនធំពីរគ្រឿងបុកគ្នា នៅខេត្តកំពង់ចាម – CEN