រុស្ស៊ី​ប្រកាស​ចំហ ពី​អាវុធ “​ពុំ​ធ្លាប់មាន​លើ​ពិភពលោក​” – CEN