ឆេះ​ឃ្លាំង​ស្តុក​គ្រឿងសំណង់​មួយកន្លែង​នៅ​សង្កាត់​បឹងទំពុន​ទី​២ – CEN