ទីបញ្ជាការ​ជួរមុខ បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ពី​វិធីសាស្ត្រ​ជួយសង្គ្រោះ និង​អភិរក្ស​អណ្តើក​សមុទ្រ – CEN