បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​រថយន្ត​ដឹក​ដី​កិន​បែកក្បាល​ស្លាប់ នៅ​ឃុំ​បិត​ត្រាំ​ង – CEN