លិច​ទូក​ដឹក​ភ្ញៀវ​ទេចរ​ស្លាប់​ស្ត្រី​ម្នាក់ នៅ​កំពង់ផែ​សុខសាន្ត​សង្កាត់​កោះរ៉ុង​ – CEN