អង់គ្លេស​បាន​ជម្លៀស​ប្រជាជន​នៅ​ឯ​តំបន់​មហោស្រព Royal London – CEN