កូរ៉េខាងជើង ជា​អ្នក​ផ្តល់​វត្ថុធាតុដើម​ដល់​រោងចក្រ​ផលិត​អាវុធ​គីមី​របស់​ស៊ី​រី​ – CEN