ចោទ​នាយក​សាលា​ម​ឋ​ម​សិក្សា​ហ៊ុនសែន​ថ្នល់ទទឹង ថា ប្រើប្រាស់​ថវិកា​សាលា​មិន​មាន​តម្លាភាព និង​ទារ​លុយ​ពី​អាណាព្យាបាល​សិស្ស​ – CEN