រកឃើញ​ជ័យលាភី​ការប្រកួត​ជ្រើសរើស​ជើងឯក​កីឡា​សិស្ស បឋម សិក្សា​និង​មធ្យមសិក្សា​ឆ្នាំ​២០១៧-១៨ ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ – CEN