លោកស្រី ម៉ែន សំអន អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​គ្នា​ត្រូវ​ចូល​ថែរក្សា​សន្តិភាព ទោះ​ក្នុង​តម្លៃ​ណាក៏ដោយ​ – CEN