ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ស្នើ​ឲ្យ​ចាប់ផ្សឹក ព្រះសង្ឃ ប៊ុត ប៊ុនតិញ ប្រមាថ​ព្រះមហាក្សត្រ​ថា ស្តេច​សោយ​ទឹកនោម​វៀតណាម – CEN