ស្រី​មេម៉ាយ​កូន​២ មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​បុរស​ដែល​មាន​ភរិយា​ជាង​៨០​នាក់ ហើយ​ថែមទាំង​ស្តីបន្ទោស​ដល់​ភរិយា​ទាំងនោះ​ទៀត​ – CEN