ពិនិត្យ​ដំណើរការ​ជួសជុល​ផ្លូវលំ​ភ្ជាប់​ទៅ​ផ្លូវ​ព្រំដែន​, ផ្លូវជាតិ និង​ក៏​ជា​ផ្លូវ​ទៅ​ចម្ការ​នៅ​ភូមិ​បឹង​ស្នោរ ស្រុក​ស្វាយចេក​ – CEN