១​នាក់​ក្នុងចំណោម​៣​នាក់ បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​លង់ទឹក​ពេល​គេច​ពី​ការ​តាម​កាប់​ – CEN