មេដឹកនាំ​ស្លូ​វ៉ាគី ផ្តល់​ប្រាក់រង្វាន់ ១,២​លាន​ដុល្លា ដល់​អ្នក​ណា​ដែល​ផ្តល់ព៌តមាន​ពី​ការធ្វើ​ឃាត​អ្នក​ ​កាសែត​ម្នាក់​ – CEN