​អន់​ច​រិ​ក​មែន​! នៅ​ទីកន្លែង​គោរពបូជា តែ​នាង​នេះ​បែរជា​ស្លៀក​សិច​ស៊ី​ដ៏​ជ្រុល​ហួស ប្រៀប​ដូច​កន្លែង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ – CEN