ផ្លែឈើ​ថ្មី ចម្លែក​មាន​វត្តមាន​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​ – CEN