គំរូជនបរទេស២នាក់ដើរសម្អាតសំរាមនៅទីសាធារណៈ ធ្វើឲ្យជនជាតិម៉ាឡេស៊ីខ្មាសអៀនយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះតែជនជាតិខ្លួនឯងស្ថិតនៅទីនោះ អត់ចិត្តបានត្រឹមឈរមើល! – CEN