ប្រជាពលរដ្ឋ​កោះរ៉ុង សំណូមពរ សម្តេច ហ៊ុន សែន ជួយ​ចេញ​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​ស្រប​ច្បាប់​ជូន​ពួកគាត់​ឲ្យបាន​ឆាប់​ – CEN